W roku szkolnym  2021/ 2022 zajęcia logopedyczne prowadzone są z dziećmi w obydwu obiektach w ramach dodatkowych godzin przyznanych na udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. W budynku przy ul. Malczewskiego prowadzi je Pani Anna Cygler, w budynku przy ulicy Podhalańskiej – Pani Magdalena Kaczorowska

Zapraszamy serdecznie Wszystkich Rodziców do zapoznania się z  nową Tablicą Porad Logopedycznych, która znajduje się w holu naszego przedszkola. Można dowiedzieć się z niej wiele ciekawych rzeczy, oraz uzyskać wskazówki do motywacji i ćwiczeń z dzieckiem w domu, a także skorzystać z kart pracy zachęcających dziecko do zabaw logopedycznych.

Rodzicu jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka zgłoś się na konsultacje bo tylko wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty!

Pomocy można szukać w takich ośrodkach jak:

1.Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy WOKRO .

Do zadań ośrodka należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświatowych, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze miasta Szczecin, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać  pod 
nr telefonu: 502 224 245, w każdy wtorek, środę i czwartek  
w godzinach 9.00-12.00

2. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna ul. Mickiewicza 23 numer telefonu: 91 506 54 60

3. MEDINCUS – oferuje kompleksowe badanie słuchu, darmowe warsztaty dla rodziców z SI . Ośrodek mieści sie przy ulicy Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie

4. Centrum Diagnozy i Rehabilotacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem im Marii Góralówny. Adres poradni ul. Niedziałkowskiego 19/1 Szczecin

5. Centrum psychologiczne Carpe Diem ul. Pocztowa 35/1 Szczecin

6 Fabryka Terapii ul. Rostworowskiego 1 Szczecin