APEL DZIECKA!

1.Nie psuj mnie dając wszystko, o co proszę. niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.

2.Nie obawiaj się postępować wobec mnie zdecydowanie.Daje mi to poczucie bezpieczeństwa.

3.Nie pozwól mi utrwalać złych nawyków.Ufam, że ty pomożesz mi się z nimi uporać.

4.Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem duży.

5.Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie przekonuje, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

6.Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia.

7.Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię „Ja Cię nienawidzę”. To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną.

8.Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twoją uwagę, której tak bardzo potrzebuję.

9.Nie gderaj. Będę się bronił udając głuchego.

10.Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.

11.Nie przeceniaj mnie.To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić ci zawodu.

12.Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów.Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie.

13.Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdę informację gdzie indziej, ale chciałbym żebyś Ty była moim przewodnikiem po swiecie.

14.Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są bardzo realne.

15.Nigdy nawet nie sugeruj, że jesteś doskonały i nieomylny. Przezywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki.

16.Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności. Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność.

17.Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez tego nie mogę się rozwijać.

18.Nie zapomnij jak szybko dorastam. Jest Ci za pewne trudno dotrzymać mi kroku, ale- proszę Cię- postaraj się.

W NASZYM ŹRÓDEŁKU DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

1.W przedszkolu funkcjonują kodeksy : ZACHOWAŃ DZIECI W GRUPIE, ZACHOWAŃ DZIECI W OGRODZIE, ZACHOWAŃ RODZICÓW W OGRODZIE.

2.Wszystkie zabawki i sprzęty w sali i ogrodzie posiadają atesty bezpieczeństwa.

3.Nauczyciele przeszkoleni są w zakresie niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej.

4.Dzieci odbierane są przez rodziców i osoby przez nich upoważnione, respektowane są zastrzeżenia dotyczące odbioru dzieci.

5.Drzwi wejściowe otwierane są przy użyciu kody, co uniemożliwia dostanie się osób niepowołanych, blokady drzwi wewnątrz zapobiegają samodzielnemu wyjściu dzieci.

6.Nauczyciele planują i prowadzą zajęcia promujące bezpieczne zachowania. Dzieci znają numery alarmowe oraz wiedzą do kogo należy zwrócić się o pomoc. Uczestniczą w przedstawieniach i imprezach promujących bezpieczny styl życia.

7.W przedszkolu organizowane są spotkania ze służbami dotyczące zagadnień bezpieczeństwa.

8.Podczas wyjść poza placówkę i wyjazdów dzieci zakładają kamizelki odblaskowe, maluchy korzystają z odblaskowego węża. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na przejazd dziecka autokarem podczas wycieczek wyjazdowych.

KODEKS ZACHOWAŃ DZIECI W OGRODZIE OBIEKTÓW MALCZEWSKIEGO I PODHALAŃSKA

1.Przed wyjściem na podwórko korzystamy z toalety.

2.Pamiętamy o liczeniu dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do budynku.

3.Do ogrodu wchodzimy i wychodzimy ustawieni w pary.

4.Bawimy się w wyznaczonej przez nauczyciela części ogrodu.

5.Pilnujemy się swojego nauczyciela i swojej grupy.

6. Dzieci starsze bawią się tak, aby nie powodować  zagrożenia dla młodszych.

7.Piaskiem bawimy się tylko w piaskownicy, pamiętamy o zgodnej zabawie.

8.Szanujemy wspólne zabawki.

9.Na zjeżdżalnię wchodzimy pojedynczo po drabince, zjeżdżamy w pozycji siedzącej.

10.Huśtamy się nie za wysoko! Asystujemy kolegom stojąc z boku huśtawki.

11.Na karuzeli obowiązkowo siedzimy i wprawiamy ja w ruch rekami.

12.Słuchamy poleceń pani i zawsze przychodzimy na jej wezwanie.

13.Zgłaszamy chęć skorzystania z toalety swoim opiekunom.

14.Unikamy kontaktów z osobami znajdującym się poza ogrodzeniem.

15.Po skończonych zabawach porządkujemy plac zabaw- odkładamy zabawki i przybory sportowe na wyznaczone miejsce.

16.Szanujemy i dbamy o roślinność na placu zabaw.

KODEKS ZACHOWAŃ RODZICÓW W OGRODZIE

1.Prosimy rodziców, aby pamiętali, że odebrane dziecko zawsze żegna się z nauczycielką.

2.Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o zamykanie bramek po wejściu i wyjściu z ogrodu oraz o nie wołanie dziecka zza płotu przedszkola- dziecko widząc rodzica może wybiec w jego kierunku.

3.Zapraszamy rodziców do kontaktu indywidualnego z nauczycielami na terenie budynku. W ogrodzie prosimy o skrócenie rozmów do niezbędnego minimum, ze względu na sprawowanie opieki nad innymi dziećmi.

4.Obowiązuje zasada, że rodzic najpierw zabiera dziecko z ogrodu a dopiero później wchodzi do budynku celem zaznaczenia w systemie wyjścia.

5.Umawiamy się, że rodzice nie przebywają w ogrodzie wraz z dzieckiem ze względu na to, że w obecności rodziców dzieci nie przestrzegają zawartych umów w zakresie bezpieczeństwa.

6.Smakołykami obdarowujemy swoje dzieci dopiero po wyjściu z ogrodu.

7.Nie wskazane jest chodzenie po nawierzchni boisk przy Malczewskiego w butach na obcasie.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE NASZYCH ZASAD😉