PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA  OBOWIĄZUJĄCY W  ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Na podstawie art. 54 ust2 pkt1 ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN z dnia 24 luty 2017 ze zmianami z dnia 26 lipca 2018  w sprawie postawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Stanowi integralną część Koncepcji Pracy PP41 na rok 2020/2021

Niniejszy program wychowawczy  dla PP 41 realizowany jest w kręgach;

  1. Bezpieczny Przedszkolak
  2. Dumni Polacy
  3. Tacy sami jak My
  4. Learning by playing
  5. Lubimy sztukę
  6. Każdy przyzna racje, że najlepsze są wakacje
  7. Wychowanie przez czytanie
  8. Akademia przedszkolnych zawodów

     BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK- ZADANIA WYCHOWAWCZE

1.Bezpieczeństwo w przedszkolu:

a)Utworzenie kodeksów postępowania i zachowania w grupie oraz modyfikacja ich w zależności od potrzeb w ciągu roku .

b)Modyfikacja kącika wyciszenia lub odreagowania złości wraz z symbolami – zasadami ustalonymi w grupach.

c)Zapoznanie dzieci i rodziców z kodeksem zachowania w ogrodzie, gwarantującym dzieciom bezpieczna zabawę podczas użytkowania różnych urządzeń sportowych.

d)Ewakuacja próbna starszych grup jesienią.

e)Ewakuacja kompleksowa w czerwcu 2021.

f)Przygotowanie kompletnej listy z upoważnieniami do odbioru dzieci.

2.Bezpieczeństwo na drodze:

a)Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego- zajęcia jesień 2020, spacery wiosna 2021.

b)Wiosenne spotkanie z policjantami.

c)Zakładanie obowiązkowe kamizelek odblaskowych podczas wyjść po za placówkę- od czasu umożliwienia wyjść.

d)Odnotowywanie na liście wyjść dzieci po za przedszkole- obowiązuje wypełnienie druku zgodnie z rozporządzeniem MEN.

e)Dzień rowerowy z kaskiem na głowie- pogadanki, scenki rodzajowe, zabawy w ogrodzie.

3.Inne kampanie z zakresu bezpieczeństwa:

a)Zorganizowanie wiosennego cyklu spotkań ze strażą miejską.

b)Zorganizowanie spotkania dzieci 6-letnich z informatykiem- pogadanka na temat: BEZPIECZNY W SIECI.

4.Znajomość praw i obowiązków dzieci podstawą zwiększonego ich bezpieczeństwa- 20 listopad- Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

5.Niebieska Karta- przestrzeganie procedur; przekazanie informacji rodzicom dzieci nowoprzyjętych przy pomocy platformy OFFICE 365

DUMNI POLACY- ZADANIA WYCHOWAWCZE

1.Piękno naszego regionu przez cały rok:

a)Wspólne wiosenne spacery starszych grup do Parku Kasprowicza, obserwacje krokusów.

b)Turystyczno-badawcza wycieczka grupy 5 i 9 do ośrodka w Zalesiu

c)Całodniowa wycieczka integracyjno-rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka.

2.Obchody Święta Niepodległości- uroczystości w grupach.

3.Przybliżanie dzieciom legend z regionu Pomorza Zachodniego- „Śladami Duszka Bogusia”

4.Przybliżanie dzieciom legend i opowiadań związanych z historią Polski.

5.Zorganizowanie kiermaszy ozdób świątecznych.

6.Odwiedziny szczecińskich teatrów, muzeów, filharmonii- w momencie unormowania sytuacji związanej z pandemią.

7.Obchody tradycyjnych dni z polskiego kalendarza:

a)Andrzejkowe wróżby w grupach starszych.

b)Świąteczne prezentacje na terenie grup i platformie OFFICE 365

c)Wielkanocne śniadanie w grupach.

TACY SAMI JAK MY- ZADANIA WYCHOWAWCZE

1.Współpraca z przedszkolem Specjalnym nr 21 w okresie wiosennym 2021

2.Nawiązanie przez grupy dzieci 6-letnich współpracy z SP54 i SP 56 w okresie wiosennym.

3.Nawiązanie współpracy z najstarszą grupą żłobka JARZĘBINKA  w okresie wiosennym.

4.Wolontariat świąteczny na rzecz innych osób i instytucji.

LEARNIG BY PLAYING- ZADANIA WYCHOWAWCZE

1.Angielski śpiewająco- popisy grup starszych, inscenizowana prezentacja jesiennych piosenek na terenie grupy.

2.Świąteczne prezentacje- dołączenie do repertuaru piosenek lub inscenizacji w języku angielskim.

3.Kolorowa angielska wiosna- prezentacje wiosennych piosenek w języku angielskim na powitanie wiosny.

LUBIMY SZTUKĘ- ZADANIA WYCHOWAWCZE

1.Udział dzieci w koncertach -w miarę możliwości w okresie wiosennym- na terenie placówki  i w filharmonii.

2.Udział dzieci w okresie wiosennym w warsztatach i lekcjach muzealnych.

3.Udział dzieci w warsztatach twórczych i konkursach plastycznych na terenie przedszkola:

a)Jesienne malarskie warsztaty plenerowe w ogrodzie.

b)Konkurs plastyczny- „Zima w Zalesiu”

4.Udział dzieci w konkursach po za przedszkolem- oferta mailowa.

5.Udział dzieci w spektaklach teatralnych w okresie wiosennym na terenie przedszkola i w Teatrze Lalek Pleciuga.

6.Jesteśmy aktorami w przedszkolnym teatrze:

a)Świąteczne prezentacje w grupach- przekaz dla rodziców przez platformę Office 365.

b)Inscenizacje grupowe z okazji Dnia babci i Dziadka- przekaz dla dziadków przez platformę Office 365

c)wspólny występ z okazji Dnia Mamy i Taty oraz zakończenia roku szkolnego w Teatrze Lalek Pleciuga

7.Rodzice -dzieciom: spektakl teatralny przygotowany przez rodziców z okazji Dnia Dziecka- wspólny dla obydwu obiektów.

KAŻDY PRZYZNA NAM RACJE ŻE NAJLEPSZE SĄ WAKACJE- ZADANIA WYCHOWAWCZE

1.Przyrodnicze laboratorium- zabawy twórcze i badawcze w ogrodzie.

2.Wioska Indiańska w Źródełku.

3.Wakacyjna wyprawa do Afryki.

4.Podróż w głębiny oceanów.

5.Sportowe Źródełko.

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE- ZADANIA WYCHOWAWCZE

1.Modernizacja kącika ” Uwolnij Książkę”- Klub książek i czasopism o zdrowiu.

2.Wiosenne odwiedziny w Klubokawiarni FIKA

3.Czytanie przygotowanej przez nauczycieli literatury- wolontariusze w okresie wiosennym.

4.Kontynuacja cyklu „Wielkie czytanie w Literackich Ogrodach”- LITERACKIE OGRODY EMOCJI.

AKADEMIA PRZEDSZKOLNYCH ZAWODÓW- ZADANIA WYCHOWAWCZE

1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dziecku poznanie siebie:

a)Ja i moje zainteresowania- autoprezentacje przy okazji urodzin poszczególnych dzieci w grupach.

b)Wspólne podejmowanie decyzji dotyczących organizacji w sali czasowych kącików tematycznych zgodnie z inwencją dzieci w grupach starszych.

c)Wykonywanie przez dzieci 6-letnie mini-albumiku „Moje hobby”

2.Wprowadzanie dzieci w świat zawodów i rynek pracy:

a)Zorganizowanie w okresie wiosennym wyjść do wybranych punktów usługowych usytuowanych w okolicy przedszkola, obserwacja prącujacych tam osób.

b)”Jaki zawód wykonują moi rodzice?”- spotkania w poszczególnych grupach z rodzicami wykonującymi różne zawody zgodnie z planem pracy poszczególnych grup.

c)Zajęcia gospodarcze organizowane w grupach zgodnie z planem pracy poszczególnych oddziałów we współpracy z pracownikami przedszkola; poznanie zadań poszczególnych pracowników.

3.Przybliżenie dzieciom rynku edukacyjnego i znaczenia uczenia się przez całe życie:

a)edukacja od lat najmłodszych- odwiedziny dzieci 4-letnich w zaprzyjaźnionym żłobku „Jarzębinka”; poznanie charakteru pracy i specyfiki tego miejsca.

b)Wyjścia grup dzieci 6-letnich do SP54, SP56, Szkoły Sportowej, obserwacje lekcji szkolnych, pokazów sportowych- w okresie wiosny 2021.

4.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:

a)Przewodnik po zawodach- wykonanie grupowej księgi zawodów przez dzieci 5-letnie, prezentacja rodzicom i dzieciom z pozostałych grup.

b)”Bedę badaczem”- organizacja zajęć na powietrzu w różnych porach roku przez wszystkie grupy starsze; kształtowanie postawy odkrywcy świata, poznanie własnych możliwości.