METODA DOBREGO STARTU

Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy do oglądania!
Przedstawimy w filmie zabawy, ćwiczenia wg Metody Dobrego Startu w różnych grupach wiekowych, które systematycznie prowadzone są przez nauczycieli w naszym przedszkolu. 


Zapraszam, Agnieszka Stasiak.

Nasze przedszkole od 2012 roku pracuje Metodą Dobrego Startu.

Twórcą metody jest prof. Marta Bogdanowicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani Profesor czerpała inspirację korzystając z założeń pedagogiki Marii Montessori, francuskiej metody La Bon Depart (Dobry Odjazd) oraz twórczej pedagogiki ruchu Labana. Metoda wspomaga dziecko w drodze do osiągnięcia dojrzałości  szkolnej, przygotowuje do nauki czytania i pisania. Szkolenia i przygotowanie praktyczne dla nauczycieli prowadzą: p. Ewa Jakacka i p. Małgorzata Barańska. Obie Panie są autorkami wielu publikacji wspomagających rodziców  i nauczycieli.

Wszystkie nauczycielki z naszego przedszkola uczestniczyły w szkoleniach z zakresu Metody Dobrego Startu. Od roku 2019 systematycznie nauczyciele uczestniczą również w trzech sesjach szkoleniowych, które kompleksowo przygotowują nauczycieli do pracy z dziećmi . Szkolenia odbywają się w Gdańsku i organizowane są przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Dwie nauczycielki otrzymały już Dyplom Polskiego Towarzystwa Dysleksji, obecnie dwie kolejne panie przygotowują się do pracy dyplomowej z zakresu Metody Dobrego Startu.

W naszym przedszkolu Metodą Dobrego Startu pracujemy już od grupy 3-latków. Korzystając z przygotowanych wzorów i wierszy lub piosenek usprawniamy procesy poznawcze, językowe, koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową.

Każde zajęcia oparte są na tym samym schemacie. Rozpoczynają się od powitania. Jest to ważny moment, ponieważ buduje więź i właściwe między grupą a prowadzącym.  Dalej poprzez ćwiczenia  orientacji w schemacie ciała (nazywamy poszczególne części ciała, wskazujemy strony- prawą/ lewą), orientację w przestrzeni (kształtowanie pojęć: przed, za, pomiędzy itp.) przechodzimy do ćwiczeń językowych i pracy na wierszu lub piosence. Metoda jest przyjemna dla dzieci, gdyż przeplatają się tu różnorodne aktywności: umysłowa na zmianę z ruchową. Podczas każdych zajęć kształtujemy  i doskonalimy koordynację pomiędzy ręką (ruch), uchem (słuch) i okiem (wzrok). Precyzja ruchów  i właściwe ukierunkowanie (od lewej do prawej)są wstępem do nauki czytania i pisania. Metoda ma również funkcję diagnostyczną. Pomaga nauczycielowi zauważyć jednostkowe trudności i wczesnego rozpoznania ryzyka dysleksji. Mnogość i różnorodność pomocy dydaktycznych sprawiają, że zajęcia są bardzo atrakcyjne dla każdego przedszkolaka. Każdy wzór dzieci poznają wielozmysłowo pracując na kartach polisensorycznych, pisząc w kaszy mannie, korzystając z różnych narzędzi pisarskich (węgiel, kreda itp.).

Rodzice podczas zajęć otwartych mają możliwość poznać metodę. Mogą się też angażować poprzez pomoc w przygotowaniu kart polisensorycznych.

Wiele ćwiczeń mogą Państwo wykonywać razem z dziećmi w domu w formie zabaw. (Dzieci z pewnością same pokażą jak należy je wykonywać!).

Przykładowe zabawy dla Rodziców:

Kotek

(dłonie złożone, palce szeroko)

Wchodzi kotek (kciuki)

 po drabinie. (wskazujące)

Ni szczebelka (wielkie)

nie ominie. (serdeczne)

Wszedł. (małe)

Schodzi kotek (małe)

 po drabinie. (serdeczne)

Ni szczebelka (wielkie)

 nie ominie. (wskazujące)

Zszedł. (kciuki)

Piosenka „Na lewą stronę”:

Gdzie mam lewą stronę ciała, wiem doprawdy znakomicie. (pokazujemy lewą stronę ciała)

Z lewej strony mego ciała serce puka całe życie. (naśladujemy pukanie serca)

Stuk, puk lewa, stuk, puk lewa, (tupiemy lewą nogą)

Tak serduszko sobie śpiewa. (naśladujemy pukanie serca)/x2

Na podstawie materiałów szkoleniowych

opracowała Anna Dykowska