HYMN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 41 ŹRÓDEŁKO

„Źródełko” nazywa się nasze przedszkole,

Spotkać tu można i Krzysia i Olę.

Tu się bawimy, uczymy się żyć,

Mądry, szczęśliwy każdy chce być.

Te ŻABKI, KACZUSZKI nie są wcale z bajki,

KACZEŃCE, BIEDRONKI, NIEZAPOMINAJKI.

Bo to są dzieci z przedszkola naszego,

Najpiękniejszego, najweselszego.

Te RYBKI wesołe nie są wcale z bajki,

WAŻKI, MOTYLKI ani KONICZYNKI.

Bo to są dzieci z przedszkola naszego,

Najpiękniejszego, najweselszego.

Nasza placówka nazywa się Przedszkole Publiczne nr 41 „Źródełko” w Szczecinie. Mieści się w dwóch budynkach:
1)  przy ul. Malczewskiego 24
2) przy ul. Podhalańskiej 4,5,6.
w pierwszym mieści się   5 grup: I Żabki, II Kaczuszki, III Kaczeńce, IV Niezapominajki , V Biedronki
w drugim  4 grupy: VI Rybki, VII Motylki, VIII Koniczynki, IX Ważki
Łącznie placówka liczy 225 wyjątkowych wychowanków.

Opiekę nad nimi sprawuje Kadra Pedagogiczna: 19 nauczycieli i Pani Dyrektor Jolanta Czubala .

W naszym przedszkolu panuje wspaniała atmosfera i z pewnością nikt się nie nudzi. Placówka szczyci się Krajowym Certyfikatem Przedszkola Promującego Zdrowie, który wyznacza kierunek naszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.                                                                                                 

Systematycznie od 2012 roku pracujemy Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz , która zajmuje w naszej placówce szczególne miejsce  -posiadamy certyfikat Polskiego Stowarzyszenia  Dysleksji – i dwa  razy w tygodniu prowadzone są tą metodą zajęcia dydaktyczne .

Edukację matematyczną dzieci realizujemy w oparciu o  program „Dziecięca Matematyka ” prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej oraz w oparciu o  „Dary Freobla”.

W naszej placówce odbywa się wiele koncertów i przestawień, dni tematycznych, festynów, spotkań z rodzicami.  Każdy dzień przynosi nam nowe wyzwania i doświadczenia. Jeśli chcesz nas lepiej poznać serdecznie zapraszamy do przeglądania naszej strony! 🙂